Бібліотечні уроки

 Важливим засобом формування системи бібліотечно-бібліографічних знань учнів є бібліотечні уроки.Бібліотечний урок — це урок, орієнтований на формування в учнів уміння самостійно здобува­ти знання, здійснювати пошук до­даткової інформації, використову­ючи бібліотечно-бібліографічні знання та навички .Ці розділи є основою тематики бібліотечних уроків для учнів 1 — 11-х класів.

1-й клас

1.  Мандрівка книжковим містом (екскурсія до бібліотеки).

2.  Правила спілкування з книжкою. Правила гігієни читання.

3.  Твій друг — підручник.

       4. Газети та журнали для дітей.

       5. Театралізоване свято «Про­щання з буквариком».

2-й клас

1.   Екскурсія до бібліотеки.

2.   Вибір книг у бібліотеці.

3.  Структура різних джерел інформації.

4.  Періодичні видання для мо­лодших школярів.

5.   Підсумкова творча гра «Подорож у країну Книг».


3-й клас

1.   Структура книги.

2.   Твій друг — підручник.

3. Довідково-бібліографічний апарат.

4. Періодичні видання для мо­лодших школярів.

5.   Літературна гра «Бібліотека — книжчин дім».

4-й клас

1.   Як читати книгу.

2.   Як вести щоденник читання.

3.   Основні елементи книги.

4. Як створюють книгу.

5.   Конкурс-свято «Найкращий
читач бібліотеки».

5-й клас

1.  Структура книги.

2.  Твої помічники у виборі книг у бібліотеці.

 

3. Самостійний вибір книг у бібліотеці.

4.   Твої друзі — словники.

5.   Літературно-бібліографічна гра «Нитка Аріадни».

6-й клас

1.   Дитяча бібліотека та її відділи.

2.  Як написати відгук про про­ читану книгу.

3.  Періодичні видання. Принци­пи організації матеріалу і зміст.

4. Картотеки журнальних та газетних статей.

5. Театралізоване свято «Як берегти книгу».

7-й клас

1.  Книги і бібліотеки, їх роль та значення.

2.  Усвідомлене читання. Вміння  працювати з книгою.

3.  Як користуватись енциклопедичною та довідковою літерату­рою.

4. Каталоги і картотеки.

5.   Гра-конкурс бібліотечних ерудитів «Уважні й начитані».


8-й клас

1.   Публіцистична літерату­ра та її жанри.

2.   Алфавітний та система­тичний каталоги.

3.  Науково-популярна літера­тура та форми роботи з нею.

4.  Вміння бути читачем.

5.   Конференція «Книги в моє­му житті».

9-й клас

1.   Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.

2. Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури.

3.   Як користуватися критичною літературою.

 

4.   Як книга допомагає мені вчитися.

5.   Конференція «Книги — морська глибина».

10—11-ті класи

1.   Методи самостійної роботи з книгою.

2. Критико-літературознавчі видання та робота з ними.

3. Читач у науковій бібліотеці.

4. Комп'ютерна бібліотека.

5.   Конференція «Книга — джерело народної мудрості».

Проведення бібліотечного уро­ку потребує серйозної підготовки: складання чіткого розгорнутого плану заняття, добору потрібної літератури, наочних посібників, детальних розробок практичних вправ.